Praca Pszczyna Praca Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Gorące tematy

  • 14 października 2020
  • 16 października 2020
  • wyświetleń: 20211

Część oddziałów szpitala zawieszona; zmieniono lokalizację punktu pobrań

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Koronawirus - raport" podaj

Ze względu na wys­tąpi­e­nie ognisk epi­demicznych w Szpi­talu Powia­towym w Pszczynie i prob­lemy z obsadą stanowisk medycznych dyrekcja zade­cy­dowała o zaw­iesze­niu do końca tygod­nia (18 października) przyjęć na Odd­ział Chorób Wewnętrznych, Odd­ział Neu­ro­log­iczny, Odd­ział Geri­atryczny, Odd­ział Chirurgii Urazowo-​Ortopedycznej oraz do Dzi­en­nego Domu Opieki Medycznej.Dzi­ałal­ność tych odd­zi­ałów będzie ogranic­zona jedynie do opieki nad pac­jen­tami już hos­pi­tal­i­zowanymi.

- Oddziały pozostałe, czyli chirurgia, ginekologia i położnictwo, neonatologia, ZPO działają normalnie. Izba przyjęć zapewnia obsługę dla pacjentów normalnie działających oddziałów oraz w każdym przypadku konieczności ratowania życia - poinformował dr n. med. Marcin Leśniewski, dyrektor Szpitala Powiatowego w Pszczynie.

W związku z pogorszeniem pogody i wzrostem liczby osób skierowanych do wymazów zmieniona została organizacja punktu wymazowego. Od 14 października punkt pobrań zna­j­du­jący się przy Szpi­talu będzie dzi­ałać dodatkowo w godz­i­nach popołud­niowych dwa razy w tygod­niu. W środy i czwartki punkt czynny będzie również w godz­i­nach od 15.00 - 17.00. Zmienia się również lokaliza­cja punktu.

Lokalizacja punktu pobrań
Lokalizacja punktu pobrań


Har­mono­gram pracy punktu pobrań (godziny pracy punktu):
  • poniedzi­ałek: 07:00 - 11:30
  • wtorek: 07:00 - 11:30
  • środa: 07:00 - 11:30 oraz 15.00−17.00
  • czwartek: 07:00 - 11:30 oraz 15.00−17.00
  • piątek: 07:00 - 11:30
  • sob­ota: 07:00 - 11:30
  • niedziela: 07:00 - 11:30


Bezpośredni numer tele­fonu kon­tak­towego do punktu pobrań dostępny dla pacjentów: 32 214 83 10 wew. 238.

Ważne! Nie wjeżdżamy na teren szpitala!

- Punkt pobrań wymazów w kierunku SARS-CoV-2 został stworzony na nowo po to, by chronić pacjentów i diagnostów przed wiatrem, deszczem, śniegiem i zimnem. Drogę dojazdową wydłużono i umiejscowiono tak, by nie narażać mieszkańców na korki w ruchu drogowym - komentuje dr n. med. Marcin Leśniewski. - Nie mamy wpływu na ilość zleconych badań, a co za tym idzie na długość kolejki. Punkt jest czynny codziennie rano przez 4 i pół godziny oraz dodatkowo w środy i czwartki popołudniu przez 2 godziny. Ilość pracującego już ponad siły personelu zakładu diagnostyki laboratoryjnej nie pozwala na więcej. Żeby uniknąć kolejek należy przede wszystkim umawiać się na badanie telefonicznie i co ważniejsze przyjeżdżać bądź przychodzić o umówionej porze. Wtedy być może uda się ograniczyć czas oczekiwania i ustawianie przenośnych toalet, których właściwe utrzymanie jest poważnym problemem sanitarno-epidemiologicznym, nie będzie konieczne.

Na witrynie internetowej szpitala w zakładce "aktualności" można uzyskać wszystkie potrzebne informacje. - Robimy co w naszej mocy żeby ułatwić i usprawnić procedurę badań. Wspiera nas w tym zarówno Starostwo, jak i firma Hurtownia Kwiatów Róża, której jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Warto być wdzięcznym, cierpliwym i wyrozumiałym dla każdego, kto miast narzekania i krytyki włącza się we wspólną pracę w obliczu trudnej i wymagającej od nas rzeczywistości. Warto doceniać ponadprzeciętne starania wielu bardzo zaangażowanych osób - dodaje dyrektor placówki.

Aktu­alna lista wszys­t­kich dzi­ała­ją­cych punk­tów pobrań oraz godziny, w których można się do nich zgłosić, jest dostępna:
a) na stronie pac​jent​.gov​.pl
b) pod numerem infolinii NFZ - 800 190 590 dostęp całodobowy i bezpłatny

Testy wykony­wane są tylko po wcześniejszej rejes­tracji telefonicznej.

Przed badaniem pac­jenci iden­ty­fikowani są na pod­stawie doku­mentu tożsamości z numerem PESEL. Personel pobiera wymaz z nosog­a­rdzieli przez otwarte okno samo­chodu. Następ­nie próbka jest przekazywana do lab­o­ra­to­rium, gdzie wykony­wane jest badanie moleku­larne metodą RT-​PCR.

Pac­jent o wynikach infor­mowany jest tele­fon­icznie. Będzie je można zobaczyć także na swoim Internetowym Kon­cie Pacjenta.

BM / pless.pl, źródło: Powiat

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Koronawirus - raport

Publikujemy bieżące raporty Ministerstwa Zdrowia, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz powiatowego Sanepidu dotyczące sytuacji epidemiologicznej w powiecie pszczyńskim, regionie i kraju. Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Koronawirus - raport" podaj

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.